Skip to main content
Skattesubvention när du anlitar Decatak

ROT-Avdrag

Decatak sköter all administration kring ert ROT-avdrag vid takbehandlingen. Med ROT-avdraget får du en skattesubvention när du anlitar oss på Decatak. Läs mer om ROT-avdrag på denna sidan.

Fakta om ROT-Avdrag?

ROT-avdrag (Kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad) är ett förmånligt skatteavdrag. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad ger rätt till ROT-avdrag om det utförs på en bostad som du äger och bor i, eller på ditt fritidshus. Och det gäller givetvis takmålning också.

ROT-avdraget är sedan årsskiftet 2016 satt till 30 % av arbetskostnaden och avdraget får maximalt uppgå till 50 000 kronor per år, för varje person som står angiven som ägare till fastigheten. Ni kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr.

Med ROT-avdraget får du en skattesubvention när du anlitar oss på Decatak.

Vi sköter all administration kring erat ROT-avdrag vid takbehandlingen

Att söka ROT-avdrag upplever många som lite krångligt. Inget att oroa sig för dock. Vi på Decatak hjälper dig med allt. När du anlitar Decatak, har du rätt att använda ROT-avdraget. Vi skickar in all nödvändig information till Skatteverket och tar hand om pappersarbetet. Summan dras av direkt på fakturan.

Om du har några frågor om hur ROT-avdraget fungerar då du anlitar oss på Decatak, är du välkommen att kontakta oss!


Information om ROT-avdraget


Villkor för att få ROT-Avdrag


Räkna ut ditt ROT-Avdrag