TAKMÅLNING BRF

Att ta hand om taket är en bra investering för en BRF – både på kort och lång sikt. Ett tak som är ordentligt underhållet håller längre och gör att värdet på fastigheten och bostadsrätterna är fortsatt högt.

Vi har kunden i fokus – varje objekt tilldelas en ansvarig projektledare samt en platschef/arbetsledare som finns tillgängliga under hela processen. Detta för att skapa alla förutsättningar för trygghet, information och kvalité i arbetsgången. 

”Hösten 2020 utförde vi en upphandling av takmålning och fick in 5 anbud från olika aktörer. Vid förhandlingarna med kundansvarig från Decatak blev vi mycket överraskade över hur företaget var organiserat och arbetsprocessen. Föreningens styrelse och bostadsrättshavare tycker Decatak har uppfyllt alla vara kriterier och önskemal samt överlämnade en snygg och välgjord offert. Arbetet som genomfördes under 2021 var välplanerat med ordning och reda samt mycket effektivt städning efter varje moment. Blev det problem löstes det snabbt utan onödiga diskussioner. Undertecknad kan absolut rekommendera Decatak för nya uppdrag”
Säger Bo Andersson