TAKMÅLNING BRF

Att ta hand om taket är en bra investering för en BRF – både på kort och lång sikt. Ett tak som är ordentligt underhållet håller längre och gör att värdet på fastigheten och bostadsrätterna är fortsatt högt.

Vi har kunden i fokus – varje objekt tilldelas en ansvarig projektledare samt en platschef/arbetsledare som finns tillgängliga under hela processen. Detta för att skapa alla förutsättningar för trygghet, information och kvalité i arbetsgången. 

”Hösten 2020 utförde vi en upphandling av takmålning och fick in 5 anbud från olika aktörer. Vid förhandlingarna med Nour Reda från Decatak AB blev vi mycket överraskade av hur proffsigt Decatak var organiserade och hur man utförde takarbetena. Föreningens styrelse och bostadsrättshavare tycker Decatak AB har uppfyllt al/a vara kriterier och önskemal samt överlämnade en snygg och välgjord offert. Arbetena har genomforts under 2021 välplanerat med ordning och redo samt mycket effektivt Städning har utförts efter varje arbetslag. Blev det problem löstes det snabbt utan onödiga diskussioner. Undertecknad kan absolut rekommendera Decatak AB for nya uppdrag”
Säger Bo Andersson