Skip to main content

Ett grönare alternativ!

Vi använder endast kallt vatten och helt utan medel eller några miljöfarliga kemikalier. Den vattenbaserade färgen är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat. Vi använder inte lösningsmedelsbaserade färger, även alg och mögelskydd är vattenbaserade.

Över 16,000+ kunder har anlitat Decatak
ca. 1.000.000+ kvm takyta har målats
10.000+ ton CO2 har sparats
Över 35.000.000+ kg avfall har sparats med Decataks metod.

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Vi använder endast kallvatten och helt utan medel eller några miljöfarliga kemikalier. Den vattenbaserade färgen är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat. Vi använder inte lösningsmedelsbaserade färger, även alg och mögelskydd är vattenbaserade. Vi har ensamrätt på våra egenutvecklade produkter som är unika med att skapa ett aktivt skydd som hjälper till att sänka energiförbrukningen, vilket leder till minskat co2 utsläpp.

Måla för träd

Decataks ”Måla för träd” är ett initiativ inspirerat av vårat miljöarbete för en hållbar framtid. För varje tak som målas planteras det ett träd. Genom trädplantering kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk trots torka och översvämningar. Genom att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket slår vi två flugor i en smäll. Minska fattigdom och bättre klimat.

Dubbel certifiering av färgen

Decataks målsättning är alltid att erbjuda produkter och tjänster som både har lång hållbarhet och kan möta framtida krav på funktionella egenskaper. Med standarderna ISO 9OO1 för kvalitetssäkring och ISO 14OO1 för miljöansvar är vi dubbelt certifierade, vilket säkerställer att vi arbetar kvalitets- och miljömedvetet för att kunna erbjuda de bästa och mest miljövänliga lösningarna för såväl färg som arbetsmiljö.

Minska sopberget!

Vid ett vanligt takbyte på en villa generats det mellan 1-2 containrar deponi avfall (ca 10 ton). Med vår behandling ca skottkärra med mossa och annat avfall från taket. Så byt inte tak i onödan!

Färgen

Vår färg är Svanenmärkt som är en miljömärkning som innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part.

Läs mer om vår färg här.