Decatak – Ett smartare alternativ för ett grönare Sverige

Tillståndet för miljö och människor är allvarligt och i omställningen till ett hållbart samhälle har vi som företag en mycket viktig roll att spela. Var med och driv utvecklingen framåt! Att välja Decatak ska vara synonym med att göra ett bra miljöval.

Tillsammans stärker vi naturens röst och skapar förändring. Vi på Decatak drar vårt strå till stacken. Är du med oss?

13.000+

Kunder

Har Anlitat Decatak

1.000.000

Kvm

Har Hittills Behandlats

10.000+

Ton CO2

har sparats med Decametoden

35.000.000+

kg Avfall

har sparats med vår metod!

Endast kallvatten 

Vi använder endast kallvatten och helt utan medel eller några miljöfarliga kemikalier. Den vattenbaserade färgen är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat. Vi använder inte lösningsmedelsbaserade färger, även alg och mögelskydd är vattenbaserade. Vi har ensamrätt på våra egenutvecklade produkter som är unika med att skapa ett aktivt skydd som hjälper till att sänka energiförbrukningen, vilket leder till minskat co2 utsläpp. 

Dubbel certifiering av färgen

Decataks målsättning är alltid att erbjuda produkter och tjänster som både har lång hållbarhet och kan möta framtida krav på funktionella egenskaper. Med standarderna ISO 9OO1 för kvalitetssäkring och ISO 14OO1 för miljöansvar är vi dubbelt certifierade, vilket säkerställer att vi arbetar kvalitets- och miljömedvetet för att kunna erbjuda de bästa och mest miljövänliga lösningarna för såväl färg som arbetsmiljö.

Minska sopberget!

Vid ett vanligt takbyte på en villa generats det mellan 1-2 containrar deponi avfall (ca 10 ton). Med vår behandling ca skottkärra med mossa och annat avfall från taket. Så byt inte tak i onödan!

Mer information

För ytterligare information om produkterna och behandlingen hänvisar vi produktbeskrivningarna på sidan för broschyrer. Ni får självklart också kontakta oss för mer frågor om Decataks miljötänk samt miljöarbete.