Skip to main content
Måla plåttak

Plåttak har väldigt många fördelar. Däribland bra motståndskraft och lång beständighet. Men som alla andra tak kräver de underhåll.

 krävs för att säkerställa ett riktigt bra resultat som även anpassas utifrån individuella förutsättningar. Även om plåttak är kända för dess livslängd och slitstyrka så krävs samtidigt noggrant underhåll om man vill att plåttaket ska fortsätta se snyggt ut och ge byggnaden det skydd som krävs.

Här kommer lite information om hur vi på Decatak arbetar. Och hur vi ser på att måla plåttak.

Därför är det en bra idé att måla plåttak

Plåttak är i sin natur framtagna för lång hållbarhet. Men det ligger samtidigt i sakernas natur att dessa tak är känsliga för såväl kemiska korsreaktioner som rost och korrosion. Detta är helt enkelt oundvikligt då såväl luften som regnet är fullt av ämnen och beståndsdelar som ständigt utsätter plåttaken för påfrestningar.

Denna sorts naturliga slitage kommer man inte ifrån. Däremot är det fullt möjligt att vidta förebyggande åtgärder för att förlänga takets livslängd. I detta hänseende är målning en av de mest effektiva åtgärder som man kan välja.

Att måla plåttak leder inte bara till ett riktigt snyggt tak. Det ger även skydd mot såväl mekaniskt som termiskt och kemiskt slitage. Eftersom färgen ger en skyddande yta gör det att taket i större utsträckning står emot påfrestningar och på så sätt ger ett bättre skydd för det underliggande materialet.

Måla plåttak

Så förbereder man sitt plåttak för målning

Som alla andra tak och ytor så är förberedelse en nödvändighet när det kommer till såväl målning som övriga åtgärder. Genom att rengöra taket ser man till att ta bort avlagringar, gammal färg, rost och annat som både binder fukt och kan förhindra att ytbehandling och färg fäster.

När taket väl är rengjort så bör det behandlas med en för materialet lämplig grundfärg. Denna säkerställer skydd mot rost och andra korsreaktioner som ofta drabbar stål, aluminium och legeringar. Rätt val av grundfärg är även en garanti för att den efterföljande målningen blir riktigt bra.

På Decatak lägger vi särskild fokus på grundarbetet för att vara helt säkra på att resultatet blir bra. Därför anpassar vi även arbetet till den takets specifika sammansättning och rådande färgbeläggniong. Detta kan vara däremot vara ganska krävande om det inte finns fullgod dokumentation tillgänglig avseende tidigare åtgärder.

Måla plåttak

Platsmålad plåt

Platsmålad plåt kännetecknas av att den helt enkelt målas på plats. Vad som är särskilt med att måla plåt på plats är att det kräver kännedom om tidigare behandlingar. Nylevererade plåttak har i många fall en särskild skyddande yta som bearbetas eller nötas naturligt innan det är möjligt att måla.

Decatak är vi väl medvetna om vikten av att reda ut förutsättningarna för en ändamålsenlig målning av plåttak på plats. Vi granskar befintlig dokumentation och gör även en egen besiktning för att säkerställa att allting motsvarar den situation som råder. Det gör att vi med gott resultat kan förhålla oss till olika förbehandlingar, zinkbeläggningar, aluminiumlegeringar och annat som påverkar utförandet av takmålning.

Måla plåttak

Plastiserad plåt

Plastiserad plåt är plåt som blivit försedd med en yta av plast. Att måla denna sorts tak är fullt möjligt men kräver ett särskilt arbets- och förhållningssätt som anpassas utifrån takets särskilda egenskaper. Vi undersöker noggrant de plåttak som är behandlade med plastisol för att säkerställa att ytskiktet är tillräckligt gott för att målas.

Hur ofta bör ett plåttak målas och hur länge håller färgen?

Hur ofta man behöver måla om ett plåttak skiljer i viss utsträckning beroende på kvaliteten på takets ytskikt eller behandling. Omgivningens naturliga slitage kommer även att påverka takets livslängd. Som tumregel nämns ofta mellan 10 och 15 år för ett plåttak. Men spannet kommer att variera beroende på hur taket har skötts.

Måla plåttak

Går det även måla äldre plåttak?

I många fall så är det inte åldern som avgör svårigheten i att måla ett plåttak. Ofta handlar det mer om hur väldokumenterade tidigare åtgärder är, samt takets övergripande skick. Med rätt förbehandling och noggrant grundarbete går det i många fall att måla äldre plåttak med väldigt bra resultat. De lönar sig i många fall att vårda äldre tak.