Skip to main content
BRF Båtsmanstorpet

”Föreningen har haft en mycket bra dialog under hela processen från första säljbesök – offerthandläggning – genomförande och efterarbete efter slutbesiktning. Ett stort plus var den besiktning av föreningens tak som gjordes innan arbetets start. Föreningen satte stort värde på projektledarnas stora engagemang under hela genomförandeperioden.

De incidenter/frågor som uppstod under arbetets gång löstes snabbt och smidigt till allas belåtenhet.

Slutresultatet upplevs som mycket positivt bland föreningens medlemmar och förtroendevalda. Det upplevs som hela vårt område fått ett lyft med takarbetet.”

  • Storlek: 15000 kvadratmeter
  • Vald kulör: Oxidröd / Mörkröd nyans
  • Kommun: Härryda, Göteborg
  • Målning utförd 2020