Skip to main content

Karlstad

Svart

190 m2 takyta 

svart tak i Karlstad

Göran, en av våra nöjda kunder i Karlstad har tagit beslutet att måla sitt tak. Därför ställde vi några frågor för att få en närmare inblick i hans val, upplevelse och resultatet av att välja Decatak för sitt takprojekt.

Varför Decatak?

Det började med en bekant som hade förvandlat sitt tak med hjälp av Decatak. Han var helnöjd och jag behövde inte leta längre efter alternativ.

En kunnig bedömning av takets kondition visade att det var lämpligt för målning och att ett fullständigt takbyte inte var nödvändigt. Detta innebar inte bara en stor kostnadsbesparing utan även en mindre påverkan på miljön. En win-win-situation.

Kommunikationen med den dedikerade kundansvarige, Calle, var bra. Under rengörings- och målningsarbetet var täckningen noggrann, och inte ett enda färgstänk hamnade på andra ytor. De inkluderade även målning av lösa reservpannor och lämnade en extra mängd färg för eventuella framtida behov.

Resultatet? Vårt tak blev en riktig ansiktslyftning för huset, och vår granne, imponerad av förvandlingen, anlitade också Decatak.

Valet stod mellan ett helt takbyte eller tvätt och målning av taket. Efter noggranna överväganden och med tanke på husets ålder på 1978, som hade viss alg- och mossbeläggning, visade det sig att målning var det rätta beslutet – både kostnadseffektivt och med resultatet.