Skip to main content
Dimensionering solceller

Så mycket solceller behöver man: En guide om storlek och dimensionering på solcellssystem

En villa i Mullsjö med en solcellsanläggning på 15,6 kW på taket. Anläggningen producerar ca 12 590 kWh på årsbasis. 

Att välja rätt storlek och dimensionering på solceller för ditt hem är en viktig del av processen att gå över till förnybar energi. Det är avgörande att förstå hur mycket solceller du behöver för att täcka ditt hems energibehov. I den här artikeln går vi igenom de faktorer som påverkar storleken på solcellssystem, samt exempel på dimensionering av solceller beroende på husets storlek.

När man funderar över hur mycket solceller man behöver är det flera aspekter som spelar in. För det första är det viktigt att utgå från den egna energiförbrukningen, där ett genomsnittligt enfamiljshus i Sverige förbrukar omkring 6 000 kWh per år i hushållsel. För det andra varierar solcellernas effektivitet och storlek, vilket påverkar hur mycket takyta som krävs för att rymma solcellerna. Som tumregel behöver man 4,5-6,5 m2 takyta per installerad kW i solpaneler.

Huvudpunkter

  • Ta hänsyn till din egen energiförbrukning för att välja rätt storlek på solcellssystem
  • Effektiviteten och storleken på solpanelerna påverkar den takyta som krävs
  • Solcellssystemets dimensionering anpassas efter husets storlek och energibehov

Faktorer som påverkar storleken på solcellssystem

1. Din individuella elförbrukning per år

För att bestämma hur många solceller du behöver är det viktigt att förstå hur mycket el du vanligtvis gör av med. Kontrollera din elförbrukning genom att titta på din elräkning eller elmätare. En normal elförbrukning för en villa på 150 kvm ligger runt 18 000 kWh per år om el används för värme och varmvatten, men om du använder annan uppvärmning (t.ex. fjärrvärme) kan det ligga runt 6 000 kWh per år. Notera att din exakta förbrukning kan variera beroende på hur många personer som bor i hushållet och hur mycket elektriska apparater och belysning används.

2. Din huvudsäkrings storlek

Huvudsäkringen i din fastighet avgör hur stor solcellsanläggning du kan bygga. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på din huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh. Ett hus med en huvudsäkring på 16 A kan till exempel installera cirka 11 kW solceller.

3. Din tillgängliga takyta

Storleken på ditt tak och eventuella hinder som skorstenar och takfönster påverkar hur många solpaneler du kan placera. En genomsnittlig solcellsanläggning i Sverige är på cirka 9 kW och tar upp mellan 40-60 kvm takyta. Det är viktigt att ha minst 18 kvm tillgänglig takyta för att uppnå en lönsam anläggning (3 kW).

4. Vilken lutning och riktning ditt tak har

Lutning och riktning påverkar hur mycket solenergi dina solceller kan fånga upp. Ett optimalt läge är södervända solpaneler med en lutning på cirka 30-45 grader. Andra vinklar och riktningar kommer att reducera effektiviteten hos ditt solcellssystem, men kan fortfarande vara lönsamma.

5. Din individuella budget

Till sist är din personliga budget en faktor när du bestämmer storleken på ditt solcellssystem. Anläggningskostnaden per Watt är ofta lägre ju större system du köper, men din budget kan begränsa hur mycket du kan investera. Det är viktigt att finna en balans mellan investeringskostnaden och den förväntade avkastningen, så att ditt solcellssystem är ekonomiskt fördelaktigt för dig.

Exempel på dimensionering av solceller beroende på hur stort hus du har

 

Solcellernas dimensionering för småhus

För ett genomsnittligt småhus i Sverige, som förbrukar omkring 6 000 kWh per år i hushållsel (exklusive uppvärmning), behöver du en solcellsanläggning med en kapacitet på cirka 6 kW. Varje installerad kW i solpaneler tar upp omkring 4,5-6,5 m2 takyta. Det innebär att du behöver en yta på 27-39 m2 för solceller, beroende på placering och solcellstyp.

Solcellernas dimensioner för större hus eller byggnader

För större byggnader, som till exempel en villa på 120 kvadratmeter utan direktverkande el, kan elförbrukningen vara omkring 120 x 120 kWh, vilket blir 14 440 kWh per år. Du behöver då undersöka hur många solpaneler som bäst kan motsvara din elförbrukning. En solpanel med solceller är i regel cirka 1,75 kvadratmeter. Om ditt tak har en yta på 60 kvadratmeter, skulle det som mest få plats med cirka 34 solpaneler (60 kvm / 1,75).

Hur mycket solceller har den genomsnittliga svensken?

Det är svårt att ange en exakt siffra för den genomsnittliga svensken, eftersom behovet varierar beroende på faktorer som hushållsstorlek, elförbrukning och takyta. Men som en tumregel kan du dimensionera dina solceller efter din huvudsäkring. Maximalt antal W solceller får inte överstiga huvudsäkring x 690. För att få en uppfattning om hur mycket solceller du behöver kan du även se hur mycket solpaneler som får plats på ditt tak och undersöka din elförbrukning per år. Anpassa sedan dina solceller efter dessa parametrar.

Vill du att vi kommer ut och kollar hur mycket just ditt tak kan producera?