Skip to main content

Vid takmålning är det förstås viktigt att mäta upp hur stort tak ditt hus har. Vill man dessutom ta reda på ungefär hur många takpannor man har på sitt tak, får man ta in lite mer i beräkningen. Olika typer av takpannor har olika mått och egenskaper, vilket påverkar hur många takpannor som använts per kvadratmeter.

Beräkna antalet takpannor per m2

För att räkna ut hur många takpannor du behöver per kvadratmeter (m2) behöver du känna till takpannans storlek och format. En vanlig tegelpanna är ungefär 22×42 cm och en betongpanna är cirka 33×42 cm. En kvadratmeter täcks oftast av omkring 10 tegelpannor eller 9 betongpannor beroende på överlapp och modell.

För att räkna ut takets totala area delar du takets längd med pannans längd och bredden med pannans bredd, därefter multiplicerar du dessa två tal. Var medveten om att extra takpannor kan ha använts för att kompensera för skärningar och anpassningar runt takets kanter och genomföringar.

Faktorer som påverkar antalet takpannor

En rad faktorer påverkar antalet takpannor ditt tak har. Vikt är en viktig aspekt, där betongpannor generellt är tyngre än tegelpannor, vilket kan påverka grundens förutsättningar.

Former och utformning av takpannorna påverkar också hur de ska läggas och hur många som ryms per kvadratmeter. Dessutom påverkas antalet av takets lutning; ett brantare tak kräver ofta fler pannor för att säkerställa täckning och skydd.

Vanliga frågor

Hur beräknar man antalet takpannor som använts för ett tak?

För att beräkna antalet behövliga takpannor bör du först mäta takets yta i kvadratmeter. Multiplicera sedan längden på takets sluttning med dess höjd. Den summan ger dig takets totala yta. Eftersom olika takpannor har olika storlek och täckningsgrad ska du sedan dividera den totala ytan med den täckningsyta som en takpanna ger.

Vilka faktorer bör man tänka på när man skall beräkna takpannor för sitt tak?

När du ska beräkna antalet takpannor, är det viktigt att ta hänsyn till takets lutning, pannans utformning och eventuella komplicerade områden som takfönster eller skorstenar. Dessa kan påverka hur många takpannor som faktiskt behövs, eftersom de kan kräva specialanpassningar. Tänk också på att köpa lite extra material till eventuella framtida reparationer.

Hur påverkar Benders takpannors mått mängden som behövs per kvadratmeter?

Benders takpannor har specifika mått som bestämmer hur många pannor som behövs per kvadratmeter. Om du använder Benders takpannor, kolla in företagets rekommendationer för täckning baserade på pannans mått.

Är det skillnad på hur många takpannor som behövs beroende på typ av takpanna?

Ja, beroende på takpannans storlek och design kan antalet som behövs per kvadratmeter variera. Stora takpannor kan täcka mer yta med färre enheter medan mindre kan kräva fler pannor för samma yta.

Hur kan man beräkna antalet nockpannor för ett tak?

För att beräkna antalet nockpannor, mät nockens längd och dela den med längden av en nockpanna. Kom ihåg att överlappningen mellan pannorna kan alterera det exakta antalet som kommer att behövas.

Leave a Reply