Skip to main content
Takrengöring

I det nordiska klimatet så utsätts tak ständigt för enorma påfrestningar. Detta kan resultera i allt ifrån att alger, mossor och lav får fäste och försämrar funktion och hållbarhet, till att taket helt enkelt inte längre ser särskilt bra ut. Vi ser till att taket rengörs på rätt sätt och får så lång livslängd som möjligt.

Taket är en oerhört väsentlig del av de flesta byggnader. Utöver att ofta vara ett estetiskt viktigt inslag så är det även en del av byggnadens skyddsbarriär mot yttre påfrestningar. När taket gör vad det ska så bidrar det till avrinning, håller borta fukt och bidrar till god byggnadshälsa. Alltför ofta så uppstår däremot påväxt som på sikt kan göra stor skada för både tak och byggnad.

Takrengöring

Varför är ett tak som angripits av mossa, lav och alger ett problem?

I vårt klimat så är det oerhört vanligt att tak drabbas av mossa, alger och annan tillväxt som inte bara drar till sig fukt, utan även har en negativ inverkan på takets skyddsfunktion. Mycket av tillväxten utsöndrar även ämnen som är direkt skadliga för takmaterialet. För att både ta hand om och motverka denna utveckling så är det av stor vikt att säkerställa professionell och helhetsorienterad rengöring av tak. Alltför ofta så tillåts ovarsam rengöring, såsom med högtryckstvätt, orsaka ytterligare skada på tak och påverka takets befintliga impregnering.

Takrengöring

Rengöring och kembehandling för tak och takpannor

Med omfattande erfarenheter av professionell takrengöring och behandling så vet vi vad som krävs för ett fullgott resultat. Genom att ha helheten i åtanke så tar vi hand om taket på ett sådant sätt att det återfår såväl utseende som funktion, vilket är en förutsättning för att man inte ska riskera att det uppstår negativ inverkan på byggnaden.

Ett tak som inte är välskött riskerar att dra till sig fukt vilket på sikt kan skapa stor risk för allvarliga problem såsom mögelbildning eller att pannor spricker. Med rätt rengöring och behandling så får taket motståndskraft mot naturens inverkan, vilket gör det till en viktig del av den återkommande skötseln.

Takrengöring

Vi hjälper dig hitta rätt metod för takrengöring

Hur ofta ett tak behöver tvättas kan i stor utsträckning variera utifrån såväl material som omgivningens påfrestningar. Som tumregel rekommenderas ofta årlig inspektion för att säkerställa att det inte har uppstått en situation som riskerar att ha negativ inverkan på taket. Vi anpassar alltid våra arbetssätt och metoder utifrån individuella omständigheter, för att säkerställa bästa möjliga resultat med minst ingripande åtgärder.

Genom att tillämpa metoder som är både skonsamma mot miljö och byggmaterial utan att kompromissa med effektivitet så kan vi säkerställa ett bra resultat för alla. Då vi kombinerar rengöring och behandling så blir taket inte bara rent, utan återfår den skyddsbarriär som kan ha avtagit med tiden. Tack vare vår särskilda impregnering så kan ni förvänta er ett långvarigt skydd som gör att taket får såväl självrenande som vattenavvisande egenskaper. Helt klart ett bra val om man vill få ut det mesta av sitt tak.