Skip to main content

Decatak handlar om mer än bara takmålning. Vi erbjuder långsiktigt gynnsam takvård som verkligen gör skillnad. Här är lite information om hur vi arbetar med såväl förebyggande vård som återställande åtgärder.

Takvård är ett väldigt brett och mångfacetterad begrepp. Det handlar om allt ifrån regelbundet underhåll till reparationer och renoveringsrelaterade åtgärder. Gemensamt för all sorts takvård är däremot att det säkerställer att takets skick förblir bra eller återställs för att skapa rätt förutsättningar för lång livslängd gällande både tak och byggnad.

Därför innefattar ändamålsenlig takvård en rad olika behandlingar som i många fall behöver individualiseras för att ge rätt resultat. På Decatak är det just detta helhetsperspektiv som är i centrum för vårt sätt att förhålla oss till takvård.

Varför takvård?

Det tål att nämnas att taket är en oerhört väsentlig del av varje byggnads skydd mot väder och vind. Som yttre barriär säkerställer det att regn och fukt inte tränger in. Tak hindrar även påväxt och diverse organiska beläggningar från att få fäste i det underliggande byggnadsmaterialet. Utan tak i bra skick så kan man vara säker på att en byggnads livslängd förkortas i en drastisk utsträckning.

Men det är inte bara byggnaden som drar nytta av bra tak. Taket är också en del av vad som upprätthåller bra inomhusmiljö. Därför blir vård av tak även ett måste om man vill att hemmet eller lokalen ska förbli en trivsam plats.

Som skyddsbarriär är taket ständigt under stora påfrestningar. Detta leder till ett naturligt slitage som gör att man med tiden behöver se över och säkerställa så att de inte finns några brister i takets skick. Med förebyggande takvård kan man även förhindra att tråkiga överraskningar uppstår. För det är inte alltid helt uppenbart när takets skick blivit dåligt. I många fall smyger sig skador och negativ inverkan på i sådan långsamt takt att man helt enkelt inte lägger märke till det.

Därför är utvärdering, förebyggande åtgärder och ändamålsenliga reparationer tre hörnstenar i Decataks takvård.

Processen – Fyra steg och två tillfällen

Vår arbetsprocess är alltid inriktad på resultat. Därför spenderar vi mycket tid på såväl det förberedande arbetet som utförandet och eftergranskning samt återkoppling.

Det första besöket utgör både ett återställande och en förberedelse för målning och behandling. För att resultatet av en takmålning ska bli optimalt är det nämligen avgörande att taket har bra skick, och att väderförhållandena tillåter målning och efterbehandling.

Tvätt och reparation

För bra resultat är det avgörande att man anpassar åtgärderna till verkliga behov. Därför börjar vi alltid med en utvärdering av taket. I samband med detta utför vi även rengöring och reparation för såväl återställa takets skick som att skapa rätt förutsättningar för en ändamålsenlig takmålning.

Vi är väldigt noggranna med att tvättningen ska vara så pass skonsam att det underliggande materialet inte tar skada. Samtidigt använder vi metoder som blir en garanti för ett bra resultat.

Grundmålning och efterbehandling

Grundmålningen motsvarar en djupgående och genomträngande målning. Det säkerställer att taket får en jämn och skyddande yta som håller fukt och tillväxt borta. Denna målning kompletteras även med toppmålning med vax som efterbehandling.

Resultatet blir ett motståndskraftigt tak vars skyddsbarriär håller väldigt hög nivå. I många fall så blir resultatet av att underhålla och åtgärda ett gammalt tak bättre än en eventuell nyläggning. Därför lönar det sig definitivt att vårda vad man har.

Ett bättre resultat

Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för ert tak. Därför erbjuder vi alltid omfattande garanti och arbetar med skonsamma och miljövänliga färger och medel för att såväl miljö som människor och djur inte ska ta skada. Kontakta oss för en offert.