Skip to main content

SOLCELLER FRÅN DECASOL

Din pålitliga partner för installation av kompletta solcellsanläggningar. Vi erbjuder skräddarsydda system med fokus på kvalitet, prestanda och hållbarhet.

Decasol ingår i Deca-koncernen som är Sveriges ledande företag inom takmålning.

Varför ska man välja Decasol? Vi genomför alla våra inköp via svenska grossister och använder marknadsledande produkter. Vår lösning är nyckelfärdig totalentreprenad. Det ska vara enkelt, smidigt och snabbt att anlita Decasol. Vi genomför våra installationer med våra egna solcellsmontörer. Du får förmånliga garantivillkor, ett ökat fastighetsvärde och det är miljövänligt.

Solceller tak

Vanliga frågor om solceller

Vilken typ av solpaneler erbjuder vi?

Det finns många olika paneler på marknaden. Vi på Decasol har valt att använda oss av olika typer av paneler som är anpassade för det nordiska klimatet.

Varför ska man kontrollera taket innan man monterar solceller?

Solceller Tak

Det är viktigt att utföra en grundlig takkontroll innan man monterar solceller av flera skäl:

  1. Taket: Det krävs en stabil och säker yta att montera solpaneler på. Genom att kontrollera taket kan man säkerställa att taket är intakt och att det är tillräckligt starkt för att bära vikten av solcellspanelerna och installationen utan risk för skador eller kollaps. Eventuella takskador, som exempelvis röta, svampangrepp eller skador från åldrande eller dålig konstruktion, kan påverka solcellernas säkerhet och prestanda.
  2. Takets ålder och livslängd
    Solcellspaneler har en förväntad livslängd på 25 år eller mer, och det är viktigt att taket också är i gott skick och har en liknande eller längre förväntad livslängd. Om taket är gammalt och närmar sig slutet av sin livslängd kan det vara klokt att överväga att byta tak innan man installerar solceller för att undvika att behöva ta bort och återinstallera solcellerna i framtiden när taket behöver bytas.
  3. Takets riktning och lutning
    Solcellers prestanda är beroende av takets riktning och lutning i förhållande till solens rörelse. Genom att kontrollera taket kan man säkerställa att det har en lämplig riktning och lutning för att optimera solcellernas energiproduktion. Om taket har skuggade områden eller är felaktigt riktat eller lutat kan det påverka solcellernas effektivitet och minska den totala energiproduktionen.
  4. Elanslutning och säkerhet
    Solceller kräver en korrekt elektrisk anslutning till fastighetens elsystem. Det är viktigt att säkerställa att takets elektriska ledningar och anslutningar är i gott skick och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter innan man installerar solceller. En grundlig takkontroll kan identifiera eventuella elektriska risker, som exempelvis skadade eller trasiga ledningar, och säkerställa att det elektriska systemet är redo för solceller.

Genom att utföra en noggrann takkontroll innan man monterar solceller kan man identifiera och åtgärda eventuella problem eller säkerhetsrisker i förväg, vilket kan bidra till att säkerställa en säker och effektiv installation av solcellsanläggningen samt optimera dess prestanda och livslängd. Det är alltid rekommenderat att rådfråga ett professionell företag för att genomföra en takkontroll och få expertbedömning innan man går vidare med en solcellsinstallation.

Behöver solpanelerna något underhåll?

Solceller Tak

Nej, solpanelerna behöver generellt sett inget underhåll. Det kan i väldigt få tillfällen uppstå smuts/mossbildning på solpanelerna, då får du som kund kontakta oss. Du får aldrig som kund själv gå upp på taket och skrubba bort smuts, skotta av snö eller liknande då detta kan ta bort garantin på solcellerna.

Vad kostar en solcellsanläggning?

Solceller Tak

Kostnaden beror helt på din fastighet, kontakta därför oss för en kostnadsfri offert.

 

Solceller
11 april, 2024

Fördelar med solenergi – Och finns det några nackdelar?

Solenergi är en ständigt ökande källa till förnybar energi som du kanske överväger för ditt hem eller företag. Det är energi som tas direkt från solen och som omvandlas till…
Solceller
11 april, 2024

Produktion från solceller – Hur mycket el producerar en solcellsanläggning?

När du funderar på att installera solceller är en av de första frågorna ofta "Hur mycket el kommer mina solceller att generera?". Det är en viktig fråga, för produktionen påverkar…
Guide om växelriktareSolceller
13 mars, 2024

Växelriktare för solceller – Full guide

Solenergi har blivit alltmer populär som ett rent och hållbart alternativ till fossila bränslen. När du installerar solceller är en av de viktigaste komponenterna en växelriktare. Denna enhet omvandlar den…