Skip to main content
Takomläggning

Att lägga om sitt tak: Varför, hur och de alternativ som du väljer bland.

Även om det knappast är något som sker allt för regelbundet så kommer man förr eller senare att behöva åtgärda sitt tak. Hur omfattande takarbete som krävs är i många fall en högst individuell fråga. I bästa fall räcker det med mindre ingripande åtgärder, men ibland krävs en mer omfattande omläggning eller renovering. Vi har tagit en titt på hur man på bästa sätt lägger om sitt tak och när takmålning är ett rimligt substitut.

Trots att sommaren på många håll förknippas med byggprojekt så är fastighetsåtgärder något som pågår året om. Kanske är det helt enkelt sommarvärmen som lockar fram tankar och idéer om såväl omfattande renovering som små och stora åtgärder. I slutändan är det däremot svårt att alltid i förväg bestämma när det är dags att lägga om taket. Ofta är oväntade händelser och mer eller mindre akuta åtgärder en naturlig del av förloppet.

Vi har tittat närmare på när och varför man kan behöva lägga om sitt tak, och när takmålning kan vara ett bra alternativ.

Takomläggning – Att lägga om tak

Takomläggning

Takomläggning kan lätt framstå som ett ganska svårgreppat och spretigt projekt. Mycket på grund av att det inte alltid är helt uppenbart vilken ände man ska börja i. Räcker det med byte av yttertak? Behöver undertaket läggas om? Finns risk för skada på fastigheten i samband med omläggning?

Här är några saker som är värda att tänka på när man börjar fundera på takbyte.

Takomläggning – Att lägga om tak

Taket är en väsentlig del av byggnaden

Ett tak är en väldigt mångfacetterad del av varje enskild byggnad. Utöver att vara ett estetiskt inslag så fyller taket ett stort antal praktiska funktioner. Det skyddar byggnaden mot fukt, röta och naturligt slitage. Numera är det även vanligt att använda taket som en praktisk exponeringsyta när det kommer till montering av solceller.

För att motverka för tidigt och onödigt slitage på byggnaden är det därför av högsta vikt att taket är i gott skick. Samtidigt är det ett oundvikligt faktum att alla tak har en begränsad livslängd. För även om man sköter sitt tak på ett optimalt sätt så når man förr eller senare en gräns då ett takbyte helt enkelt är nödvändigt. I bästa fall så är takbyte inget man behöver ta ställning till förrän åtminstone några decennier har gått. Som tumregel bör man däremot överväga ett takbyte mellan 20 och 100 år beroende på takets material.

Takomläggning – Att lägga om tak

Varför kan man behöva byta tak?

Det finns egentligen två sätt att förhålla sig till takbyte. Antingen följer man rekommendationerna för materialets livslängd, och helt enkelt byter när tiden har gått ut. Detta medför däremot risken att man missar dolt slitage som ofta påverkar taket som helhet. Därför är regelbundna och noggranna inspektioner det bästa sättet att ta reda på när det är dags för takbyte.

Genom att inspektera taket får man även möjligheten att löpande göra korrigerande och förbättrande åtgärder som i många fall såväl förlänger takets livslängd, som minimerar behovet av mer ingripande åtgärder.

En grundlig inspektion av taket innebär att man kontrollerar såväl det yttre som det inre taket, och även säkerställer att takläkten har ett bra skick. Det är väldigt vanligt att missa underliggande röta om man bara fokuserar på de mer lättillgängliga delarna av taket. En bra idé är att hålla utkik efter tecken på tillväxt av mossa, mögel och fuktbildning. Att använda såväl syn som lukt är ett givet sätt att få helhetsperspektiv.

Är man det minsta osäker så är det definitivt värt att kontakta någon som har erfarenheter av takinspektioner. Det är i många fall mycket bättre att upptäcka problem i god tid, då problem i ett tidigt skede alltid är enklare att åtgärda än långt gånget slitage.

Takomläggning – Att lägga om tak

Hur lägger man om taket?

Att lägga om taket är i sin natur ofta ett ganska omfattande projekt. Åtminstone om man utgår ifrån att hela eller större delar av taket behöver åtgärdas. Kom ihåg att osäkerhet i arbetsprocessen mycket väl kan vara ett tecken på att det är dags att ta in extern hjälp.

Denna genomgång är på många sätt en schablon av det verkliga arbetet. Om det finns kunskapsluckor är det viktigt att fylla dem redan innan man påbörjar arbetet.

Förberedelser

  • Inspektera taket noggrant för att avgöra hur omfattande åtgärder som krävs.
  • Utvärdera takets material och gör en lista över dess takets komponenter. Det kommer att hjälpa dig vid inköp av nytt takmaterial.
  • Säkerställ att du har tillgång till ställningar och den utrustning som krävs för att utföra en säker takomläggning.
  • Många lockas av tanken att återanvända befintligt materia. Men fundera noggrant på om det är värt att riskera att resultatet blir lidande. Det går inte alltid att avgöra huruvida gammalt material faktiskt är i gott skick.

Utförande

  • Av naturliga skäl så innebär ett takbyte att man arbetar utifrån och in. Det mest synliga och tillgängliga materialet hanteras alltid först. Det betyder typiskt sett att man börjar med att plocka ned rännor, solceller och liknande.
  • Plocka bort gamla pannor. Se till att du har ett säkert och effektiv sätt att forsla dem från taket till marken. Att helt enkelt slänga ned den kan vara lockande, men medför ofta splitter och onödiga risker. En praktisk ränna är ofta ett enklare alternativ.
  • Pocka bort undertaket, duk och eventuell skadad läkt. Här är det viktigt att vara hård i sin utvärdering och aldrig kompromissa. Det är alltid bättre att göra arbetet lite mer omfattande, än att riskera att takbytet blir felaktigt gjort. Allt skadad material måste bort.
  • Även om det är lättare sagt än gjort så innebär utförandet av takbytet i princip en omvänt demonteringsprocess. Reparera eller åtgärda undertaket, lägg ny duk eller papp, skapa ny bärläkt utifrån de dimensioner som är lämpliga för ditt tak. Lägg sedan ut de nya pannorna.

Känner du dig det minsta osäker är det definitivt en bra idé att införskaffa djupgående information, eller kontakta någon med erfarenheter av takbyten. Det är aldrig värt att riskera ett felaktigt utförande.

Takomläggning – Att lägga om tak

Takmålning som alternativ till takomläggning

När det kommer till betongpannor och plåttak så finns det ofta stora möjligheter att utföra takmålning som alternativ till mer omfattande omläggning. Detta kan vara ett både tids- och kostnadsmässigt effektivt alternativ som förlänger livslängden på ditt tak och även minimerar risken för framtida skador.

Takmålning innebär att man gör en genomgående bearbetning av taket som innefattar noggrann rengöring och ytbehandling. Genom att säkerställa att taket har de förutsättningar som krävs för att hålla mossa, fukt och tillväxt borta blir det även en garanti för ett långsiktigt gynnsamt resultat.

Läs mer om Decataks takmålningstjänst här.

Vanligt förekommande frågor om takomläggning:

Vad kostar det att lägga om taket?

Kostnaden för att lägga om tak kommer i stor utsträckning bero på vilket material som krävs, hur omfattande omläggning som krävs och hur stort taket är. Vanligt förekommande prisuppskattningar brukar hamna på mellan 150 000 och 350 000 kronor efter ROT-avdrag. Takmålning kan i många fall vara ett mer ekonomiskt alternativ, och i regel spar du in ca 75% jämfört med ett takbyte.

Hur vet man om man behöver byta tak?

Det kan ofta vara svårt att veta om man behöver byta tak utan att utföra en grundlig inspektion. Men det finns en del varningstecken som tyvärr ofta även är ett tecken på mer omfattande skada. Röta, mögeldoft och fukt är typiska tecken på att taket har tagit skada. Denna sorts skador riskerar även att påverka byggnaden i stort. Därför är det en bra idé att regelbundet kontrollera takets skick.

Kan man lägga tak själv?

Det är absolut möjligt att lägga tak själv. Men om man känner att någon del av arbetets gång är oklar så bör man se det som ett tecken på att det är dags att anlita hjälp. Att utföra en takomläggning utan erfarenheter eller detaljerad information att falla tillbaka på medför ofta risker.

Vad ska man ha under plåttaket och betongpannorna?

Plåttak är populära för att de är prisvärda och har lång hållbarhet. Plåttak har även lägre vikt vilket i många fall betyder färre påfrestningar på byggnaden. Många plåttak kan även läggas på helt vanlig takpapp vilket gör att de i detta hänseende i särskiljer sig från hur man arbetar med shingel, tegel eller ytpapp.

Kan man byta tak på hösten?

Det är en vanligt förekommande idé att det endast är sommaren som är väl lämpad för takbyte. Men det går absolut bra att göra takbyten under årets alla månader. För när det kommer till kritan så är innebär sommaren faktiskt inte större risk för regn, fukt eller annat som kan påverka processen. Planering är däremot alltid avgörande för ett gott resultat.