Skip to main content
Takrenovering

Förr eller senare så kommer någon form av takrenovering att vara något man som husägare eller fastighetsägare behöver överväga. Åtminstone om man vill att huset eller byggnaden ska fortsätta vara i fullgott skick. Vi har tagit en titt på takrenovering och varför det är viktigt.

Taket är en på många sätt högst väsentlig del av varje byggnad. Förutom att vara en estetisk och visuell komponent så är dess skick och konstruktion en oumbärlig del av byggnadens skydd mot det naturliga slitage som uppstår av väder och vind.

För att taket ska fylla sin funktion är det av högsta vikt att dess skick bibehålls. Men om underhållet har eftersatts under lång tid kan det vara nödvändigt att vidta omfattande renoveringsåtgärder. När takrenovering blir en verklighet så är det ett måste att säkerställa så att arbetet utförs på rätt sätt för att minimera både onödiga utgifter och skador på huset.

När är det då dags att renovera taket? Ibland är det inte helt uppenbart när det är dags för takrenovering. Och det är inte alltid särskilt enkelt att veta hur man ska gå tillväga. Här är några tips för att ta reda på skicket på ditt tak, och förslag på bättre takrenovering och takbyten.

Takrenovering

Därför är det viktigt att ta hand om taket

Takrenovering är i de flesta fall en betydande investering i en byggnad. Samtidigt blir det ofta en kostsam process som kräver både tid och ansträngning. Men eftersom takrenovering säkerställer ett fortsatt skydd mot yttre faktorer och kan göra väldigt mycket för att bevara/öka värdet på huset är det helt enkelt något man kommer att behöva ta ställning till.

Men hur går det egentligen till?

Renovera tak – Såhär går det till

Att byta eller renovera tak har kommit att bli en viktig delprocess i allt ifrån renovering av sekelskifteshus till återkommande skötsel av nybyggda fastigheter. Men hur går det egentligen till?

1. En indikation på att renovering faktiskt behövs

Allting börjar med någon form av signal att det är dags att åtgärda taket. Däremot är det en missuppfattning att denna signal alltid är visuellt tydlig. Tvärtom kan det i många fall finnas ett dolt behov av takrenovering som endast synliggörs i samband med noggrann inspektion. Särskilt då takets olika lager i de flesta fall åldras och påverkas på olika sätt. Undertak har typiskt sett en tendens att åldras snabbare än takpannor, men är samtidigt svårare att granska.

Uppenbara tecken på att det är dags att renovera taket är ett trasigt eller slitet ytterskikt, tecken på mögel eller vatten- och fuktansamlingar. Men för att inte missa mindre tydliga indikationer så rekommenderar många att man överväger regelbundna inspektioner.

2. Kontakt med en lämplig entreprenör/takläggare

Takrenovering är en krävande process där såväl material och utförande måste anpassas till varje enskild situation. Att kontakta en professionell takläggare är ett av de enklaste sättet att garantera sig själv ett bra resultat.

Efter kontakt så sker i de flesta fall en allmän orientering där man diskuterar alternativ och utföranden. Därefter konkretiseras det hela med följd att budget och tidsplan diskuteras.

3. Planering och utförandet

När man väl kommit överens om vad som ska göras så levereras material och arbetet inleds. Som en del av processen säkerställer entreprenören minsta möjliga negativ inverkan på såväl byggnad som omgivning. Men det ligger i sakens natur att en takrenovering kan bli en ganska omvälvande åtgärd.

4. Besiktning och avstämning

Efter att arbetet har slutförts så sker alltid en slutbesiktning för att säkerställa att allting har utförts på rätt sätt. Här engageras även fastighetsägaren eller beställaren för att den ska få chansen att säga sitt om såväl resultat som förväntningar.

Takrenovering

Hur mycket kostar det att lägga nytt tak?

När du kontaktar en takläggare så kommer du alltid att få en offert. Som privatperson har du även rätt att få en rättvisande kostnadsuppskattning, medan företag har möjligheten att välja efterhandsdebitering utifrån tid och material.

Kostnaden kommer även att variera utifrån huruvida det ska läggas tak av papp, plåt betong eller tegel. En bred uppskattning är att kostnaden i många fall hamnar mellan 800 och 1800 kronor per kvadratmeter beroende på takmaterial.

Alternativ till takrenovering

Även om det i vissa fall är oundvikligt att behöva lägga nytt tak eller överväga takrenovering så finns det situationer då alternativa lösningar är möjliga. Istället för att renovera är det ofta möjligt att med noggrann översyn och anpassad reparation uppnå resultat som på många sätt är jämförligt med takrenovering.

Genom att säkerställa regelbunden skötsel och omvårdnad så främjas inte bara takets skick utan byggnadens hälsa och livslängd. I många fall är det ett enklare alternativ till takrenovering som ger långsiktiga fördelar och som motverkar framtida stora utgifter.

Decataks takmålningstjänst är en unik tjänst som med särskild utrustning och ett beprövat tillvägagångssätt både återställer och förbättrar takets skick.

Takrenovering

Decataks takmålningstjänst

Genom noggrann utvärdering och stegvis utförande kan Decatak återställa och reparera skicket på ett tak i många år framåt som annars skulle behöva renoveras inom en överskådlig framtid. Det är ett i många fall oerhört praktiskt alternativ som leder till ett prisvärt och kvalitativt resultat.

Genom att säkerställa noggrann inspektion och förebyggande och korrigerande åtgärder tar man ett väldigt stort steg mot ett bättre tak. Detta bevarar både undertakets skick och ser till att yttertaket fortsätter att fylla sin funktion.

Vad som särskiljer Decatak är ett noggrant arbete som utförs i enlighet med de krav, förväntningar och behov som råder i varje enskild situation.

För bästa möjliga resultat utförs takmålningen i två steg.

Första steget: Översyn, tvätt och planering

Genom att besiktiga takets skick, både undertak och pannor, ges Decatak förutsättningar till att planera arbetet för att såväl maximera nyttan som att få bästa möjliga effekt av de åtgärder som vidtas. Många tak ser sämre ut än deras faktiska funktion; och behöver inte läggas om på nytt om man bara ser till att förbättra funktionen ytterligare.

Första steget är därför alltid att bilda en uppfattning om takets skick och vilket resultat man ska förvänta sig. Decatak rengör grundligt taket och byter vid behov ut trasiga delar. Allt sker på ett skonsamt sätt som bevarar undertaket och säkerställer att ingen skada eller negativ åverkan uppstår.

Andra steget: Takmålning

Efter det förberedande första steget så vidtar Decatak de åtgärder som krävs för grundmålning och efterföljande toppmålning med vaxbaserad ytbehandling. Processen är särskild framtagen för att skapa ett resultat som återställer takets skick och även ger en långsiktigt skyddande och vattenavvisande yta. Målningen täpper igen porer och finstilta sprickor i takpannorna för att motverka att fukt tränger sig in och säkerställa att ingen skadlig tillväxt sker.

Därefter behandlas taket med en vaxblandad färg som skapar ett skyddande ytskikt som gör taket självrengörande och motståndskraftigt mot de många naturliga påfrestningar som ständigt drabbar tak.

Takrenovering

Vårda taket – En viktig åtgärd

Att många är osäkra på huruvida takrenovering faktiskt är värt det är ingen hemlighet. De stora omkostnaderna och det tidskrävande arbetet gör att det inte alltid är helt uppenbart att nyttan väger upp utgifterna.

Om man vill minimera risken att behöva spendera tid och pengar på omfattande renovering av tak är det därför avgörande att regelbundet utföra förebyggande åtgärder. Genom att vårda det befintliga taket och bibehålla ett skyddande ytskikt kan man göra enormt mycket för att slippa en dyr renovering.

Decataks arbetssätt har visat sig vara väldigt effektivt i såväl det korta som det långa loppet. Därför blir de ett väldigt bra val för såväl korrigerande som förebyggande åtgärder. Ett enkelt sätt att säkerställa att taket får så lång livslängd som möjligt utan att behöva oroa sig för skenande kostnader.