Skip to main content

Att byta tak behöver man oftast göra någon gång med 30 till 50 års mellanrum. Kostnaden för ett takbyte varierar beroende på flera olika faktorer. Vi hjälper dig på vägen!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring takbyte, hur det funkar, vad det kostar, vilket material som är mest hållbart och hur man går till väga.

Vad kostar det att byta tak?

Kostnaden för att byta tak är beroende av flera olika faktorer, som hur stort det är, vilken typ av tak det är, om det är pannor, plåt eller papp och om det är lätt att komma åt, eller om det behövs ställning eller lyftkran. Du kan få ROT-avdrag med upp till 30 procent av arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per år/person.

Hur ofta ska man byta tak på en villa?

Hur ofta man ska byta tak på en villa beror på vilket takmaterial du har. Olika taktyper håller olika länge. Takpannor av tegel eller betong kan hålla upp till 100 år, ett plåttak däremot har håller betydligt kortare, ca 30-40 år. Men det är fler faktorer som påverkar, som klimat och hur taket har underhållits genom åren.

Vad finns det för olika typer av tak?

I Sverige är sadeltak det vanligaste taket, men det finns även valmat tak och brutet tak.

Hur mycket kostar det att lägga plåttak?

Det varierar beroende på hur stort taket är, vilken form det har och hur tillgängligt det är att komma åt. Du får göra ROT-avdrag på högst 50 000 kr per person i hushållet. För att få det bästa priset rekommenderar vi att du kontaktar flera takläggningsföretag och ber om offert.

Hur lång livslängd har ett plåttak?

Ett plåttak har en beräknad livslängd på cirka 30-40 år, men faktorer som väder och underhåll påverkar takets livslängd.

Hur lång livslängd har ett tak av tegelpannor?

Tak av tegelpannor och betongpannor sägs hålla i upp mot hundra år. Men även här beror det på väder och underhåll.

Är plåttak dyrare än betongpannor?

Det skiljer inte speciellt mycket i pris mellan plåt- och betongtak. Men är du osäker på vilket typ av material du vill ha så fråga efter pris på båda när du ber om offert,

Är plåttak billigt?

Plåttak kan vara något billigare per kvadratmeter, men det är inte säkert. Ta in offerter för att jämföra priser!

Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak?

Ett riktpris för en takomläggningar är 800 till 1 800 kronor per kvadratmeter på villatak. Men det är inte bara takets yta som påverkar priset. Även typ av tak och vilket material du väljer att använda spelar in.

Hur många offerter ska jag ta in?

Vi rekommenderar att ta in offerter från minst tre olika firmor. Då har ni ett bra underlag samtidigt som ni inte behöver lägga ner massa tid på att gå igenom en mängd olika. Det är viktigt att tänka på är att entreprenören är skyldig att kontrollera taket för att fastställa kostnaden.

Vad ingår i priset?

Arbetet och allt material ingår i priset. Men var noga med att alla kostnader finns med i offerten. Det kan tillkomma kostnader för till exempel lyftkran och byggnadsställning.

Är det svårt att byta tak själv?

Det beror helt på. En takläggare är ju proffs men har du tid och lite vana av att bygga så är det ingen omöjlighet. Det finns många olika typer av metoder beroende på vilket typ av tak du har.

Hur lång livslängd har ett nytt tak?

Livslängden på ett hustak varierar beroende på vilket material det är gjort av. Generellt kan man säga att betong- och tegelpannor har längre livslängd än papp- och plåttak.

Går det att lägga nytt tak själv?

Det går att byta tak själv. Det är en hel del att tänka på förstås, men med ett bra grundarbete, tid och energi är det inte alls omöjligt. Tänk bara på att inte slarva med säkerheten!

Vad kostar det att byta tak själv?

Du sparar naturligtvis arbetskostnaden, men priset på material varierar och beror det ju också på hur stort taket är, så det är svårt att uppskatta en kostnad.

Boka kostnadsfri besikting
Kostnad takbyte

Kan man sänka kostnaden?

Det finns bra alternativ till takrenovering. I vissa fall måste man byta tak, men det går också att reparera och måla om för att stärka skyddet.

I många fall är det ett enklare alternativ till takrenovering som ger långsiktiga fördelar och som motverkar framtida stora utgifter. Decataks takmålningstjänst är en unik tjänst som med särskild utrustning och ett beprövat tillvägagångssätt både återställer och förbättrar takets skick.

Kostnad takbyte

Decataks takmålningstjänst

Decatak system och metoder för takmålning grundar sig på den senaste forskningen inom takrekonditionering. Vi använder endast patenterade och förstklassiga produkter som aktivt skyddar ditt tak. Genom noggrann utvärdering och stegvis utförande kan Decatak återställa och reparera skicket på ett tak så att det håller i många år framöver. I många fall är det ett praktiskt alternativ med ett prisvärt och kvalitativt resultat.

Genom att säkerställa noggrann inspektion och förebyggande och korrigerande åtgärder tar man ett väldigt stort steg mot ett bättre tak. Detta bevarar både undertakets skick och ser till att yttertaket fortsätter att fylla sin funktion.

Vad som särskiljer Decatak är ett noggrant arbete som utförs i enlighet med de krav, förväntningar och behov som råder i varje enskild situation.

För bästa möjliga resultat utförs takmålningen i två steg.

Kostnad takbyte

Första steget: Översyn, tvätt och planering

Genom att besiktiga takets skick, både undertak och pannor, kan vi planera arbetet för att maximera nyttan och få bästa möjliga effekt av de åtgärder som vidtas. Många tak som ser dåliga ut har faktiskt fortfarande en bra funktion; och behöver inte bytas om man bara ser till att förbättra funktionen ytterligare.

Första steget är därför alltid att vi bildar oss en uppfattning om takets skick och vilket resultat man kan förvänta sig. Vi kontrollerar taket och rengör grundligt. Vi byter och lagar trasiga takpannor, inspekterar nocken samt rengör hängrännor och stuprör. Allt sker på ett skonsamt sätt som bevarar undertaket och säkerställer att ingen skada eller negativ påverkan uppstår. Med specialanpassade högtrycksmaskiner rengör vi taket ner i minsta por. Det är en effektiv och skonsam metod helt utan kemikalier och där endast kallt vatten används och där inte undertaket kommer till skada.

Kostnad takbyte

Andra steget: Takmålning

Nu är det dags att försegla taket och ge det ett aktivt skydd igen. Vid grundmålningen tränger färgen in i minsta por, förseglar pannorna och lämnar en fuktfri jämn yta. Det här är grunden för bästa slutresultat och motverkar tillväxt av mossa, svamp, alger men hindrar framförallt vattnet från att sugas upp av takpannorna.

Efter det förberedande första steget vidtar Decatak de åtgärder som krävs för grundmålning och efterföljande toppmålning med vaxbaserad ytbehandling. Processen är särskild framtagen för att skapa ett resultat som återställer takets skick och även ger en långsiktigt skyddande och vattenavvisande yta. Målningen täpper igen porer och mindre sprickor i takpannorna för att motverka att fukt tränger sig in och säkerställa att ingen skadlig tillväxt sker.

Sista steget i processen är toppmålningen. Här blandas färgen med det patenterade vaxet för att sedan utföra slutmålningen. Resultatet blir en extrem slitstark och fräsch yta som är 100% vattenavvisande, självrengörande och motståndskraftig mot de många naturliga påfrestningar som ständigt drabbar tak.

Decataks färg är egenutvecklad med partnerföretag i Danmark samt Tyskland. Vi har ensamrätt på den patenterade färgen. Färgen skapar det mest omfattande skyddet på marknaden. Vaxbehandlingen är vi dessutom ensamma med och skapar en fantastisk karaktär som skyddar taket och motverkar mossa. Och vi utlovar alltid 10 års garanti!

Kostnad takbyte

Spara pengar – vårda ditt tak

Om man vill minimera risken att behöva spendera tid och pengar på omfattande renovering av tak är det viktigt att regelbundet utföra förebyggande åtgärder. Genom att vårda det befintliga taket och bibehålla ett skyddande ytskikt kan man göra enormt mycket för att slippa en dyr renovering. Ett enkelt sätt att säkerställa att taket får så lång livslängd som möjligt utan att behöva oroa sig för skenande kostnader.